top of page

HORECAZAAK OVERNEMEN

ENKELE NUTTIGE ZAKEN DIE U BEST WEET OVER HET 'OVERNEMEN VAN EEN HORECAZAAK:

 

Een horecazaak overnemen doet u niet van de één op andere dag. Voor het zover is moeten de nodige gesprekken worden gevoerd. Niet alleen met de huidige eigenaar van het pand, maar ook met de bank, de gemeente, en belasting- en verzekeringsadviseurs. Houd daarbij rekening met volgende aandachtspunten:

 

1° Bepaal de waarde van het bedrijf:

 

Om de waarde van het bedrijf te kunnen bepalen, moet u weten of enkel het bedrijf verkocht wordt of ook het pand. 

Een bedrijf bestaat uit goodwill en inventaris. Het pand staat hier los van, en het komt dan ook vaak voor dat de huidige eigenaar van het bedrijf niet de eigenaar van het pand is. In dat geval wordt het bedrijf gekocht, terwijl het pand nog steeds gehuurd moet worden. De reden achter deze constructie heeft vaak te maken met kapitaal: er is natuurlijk minder direct kapitaal nodig om een pand te huren dan om het ook aan te moeten schaffen. In dit geval wordt de waarde van het bedrijf gebaseerd op de marktwaarde van de inventaris. Een goede inventarislijst omvat alles wat fysiek aanwezig is in het bedrijf – met uitzondering van bestek en ander kleingoed – en beschrijft ook duidelijk de beschikbare gegevens (merk, typenummer, jaar van aanschaf etc.) van deze voorwerpen. Ook eventuele bruikleengoederen en privé stukken horen hierop naar voren te komen.

2° Houd rekening met de niet-fysieke factoren bij de overname: 

 

Met een inventarislijst alleen bent u er nog niet. Bij het overnemen van een horecazaak worden ook niet-fysieke factoren zoals investeringen in overweging genomen. Wat is er onder de huidige eigenaar verbouwd of gerenoveerd aan het pand? De kosten die hiervoor gemaakt zijn hebben ook invloed op de totale waarde van het bedrijf.

Het laatste onderdeel is de zogeheten ‘goodwill’. Dit is een bedrag wat grotendeels gebaseerd wordt op de populariteit van de huidige vestiging en de verwachtingen voor de toekomstige horeca-onderneming.

Bovenstaande twee factoren vormen de basis van de prijs die u betaalt voor de overname van het bedrijf. Nogmaals: het pand staat los van deze rekensom. Mocht de overname gaan over een bedrijf + pand, dan worden vragen als ‘voldoet het pand aan de algemene horeca-eisen’, en ‘wat zijn de verhoudingen tussen het restaurant-deel en de ondersteunende ruimtes’ van belang.

3° Wat met het bestaand personeel?

 

Een ander punt wat naar voren zal komen bij het overnemen van horeca is het personeel.

Zodra een horeca-onderneming wordt overgedragen, gaan alle rechten en verplichtingen met betrekking tot het personeel over op de kopende partij. In de praktijk gebeurt het vaker dan u denkt dat werknemers zich na een overname beroepen op openstaande vakanties en nog niet-uitbetaalde overuren. Let dus op dat de boekhouder van de verkopende partij u op de hoogte brengt van de meest recente informatie. Hier vallen zaken onder als de periode van het dienstverband en eventueel opgebouwde vakantiedagen. Ook betaalde pensioenen of toegezegde salarisverhogingen moeten hier gecommuniceerd worden. Zodra u alle zaken met betrekking tot het personeel in zwart op wit hebt kunt u bij een eventuele claim van het personeel uw schade verhalen op de verkoper.

Besluit u om tot kopen over te gaan, dan moet het personeel ruim van tevoren op de hoogte worden gesteld door de werkgever. Heeft u al een horecazaak en wilt u dat uw huidige werknemers ook in uw overgenomen horecazaak gaan werken? Maak dat dan op tijd bespreekbaar. De voorbereiding ten opzichte van personeel kan per situatie verschillen. Een adviseur op het gebied overnames en fusies kan u hier alles over vertellen. 

4° Gemeentelijke plannen, vergunningen, verzekeringen ...:

De overname van een horecazaak is veel meer dan het tekenen van de koopovereenkomst. Denk ook aan alle vergunningen en verzekeringen die komen kijken bij een horeca-onderneming. 

Als nieuwe eigenaar neemt u de verzekeringen en vergunningen van de vorige horeca-ondernemer niet automatisch mee. Bekijk samen met een verzekeringsadviseur welke verzekeringen u (tijdelijk) kunt overnemen en welke u opnieuw moet aanvragen. Ga ook bij de gemeente na of u binnenkort ergens overlast van kunt ondervinden en of er beleidsaanpassing op de planning staan die een risico kunnen vormen op uw concept. Zo weet u zeker dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

5° Doe uitgebreid onderzoek in de horeca-onderneming:

 

Koop niets zonder vooraf onderzoek te hebben gedaan. Dat onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een verkoopmemorandum en een boekenonderzoek. Vraag een verkoopmemorandum op om meer inzicht te krijgen in het bedrijf en de waarde ervan. u krijgt informatie over de geschiedenis, de organisatiecultuur en de financiën. Ga ook een gesprek aan met de eigenaar en probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen. Om de verkoper het vertrouwen te geven dat u niet alle gegevens op straat gooit, kunt u een geheimhoudingsverklaring tekenen. Last but not least, vraag de huidige cijfers op en doe een boekenonderzoek (due diligence). Bent u hier niet helemaal in thuis? Vraag dan een accountant om hulp. 

 

6° Klaar om te starten met uw ‘nieuwe’ horecazaak?

Zodra de daadwerkelijke overeenkomst is gesloten bent u er als verse horeca-ondernemer nog niet. Het overnemen van een concept, een team en een vaste groep gasten biedt weer hele nieuwe berg aan uitdagingen. Leer meer over hoe u deze uitdagingen te lijf kunt gaan in. Veel succes!

7° Weet je 't nog niet goed, heb je nog vragen?

Wanneer je op zoek bent naar een horecazaak in onze regio Groot Antwerpen, nodigen we u graag uit voor een verkennend gesprek om een duidelijk beeld te kennen van uw noden en behoeften en eventuele vragen omtrent een overname. Op die manier kunnen we gericht zoeken voor u en adviseren en begeleiden in het overnameproces. Klik hier voor een aanvraag voor een gesprek (in de regio Groot Antwerpen ).

Het FLANDERS HORECA BUSINESS team.

bottom of page